Premis

Presentació

L'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnolgies Digitals (Telecos.cat) -que agrupa els enginyers i les enginyeres de Telecomunicació i vinculats a les Tecnologies Digitals-, i el Col·legi d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya -que agrupa els enginyers i les enginyeres en Informàtica-, celebren cada any la qualitat del sector TIC amb el lliurament dels Premis de “La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica”, atorgats als millors professionals del sector en cadascuna de les seves diferents facetes.

Aquests premis, amb una llarga tradició, han reconegut la feina de grans professionals que han contribuït amb el seu esforç al progrés del sector TIC, tenint, la majoria dels guardonats, una gran projecció professional també a nivell internacional (veure històric de premiats).

Història

Va ser l’any 1992 quan es va obrir un futur interessant en tot allò que es refereix als serveis de telecomunicació. Naixia llavors l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), i allò que va iniciar-se com un sopar anual del col·lectiu, va esdevenir l’any 1995 un acte social obert a tot el sector amb el títol de “La Nit de les Telecomunicacions”. L’objectiu, des d’un inici, va ser prou clar: agrupar tot el sector i esdevenir l’acte de referència per a tots els Enginyers de Telecomunicació del país. L’any 2012, es signa un acord amb el col·lectiu d’Enginyeria Informàtica (COEINF), mitjançant el qual totes dues entitats passen a organitzar conjuntament aquest esdeveniment amb el nom de “La Nit de les telecomunicacions i la Informàtica”.

Per donar més relleu i ressò a aquesta trobada, ja des de l’inici es va decidir fer-hi el lliurament dels primers premis als enginyers del sector. Al principi es feia un reconeixement a l’enginyer sènior que hagués destacat en la realització d’un projecte; a l’enginyer junior que hagués fet mèrits; i, per últim, a la personalitat més destacada del sector durant el darrer any. Aquests premis es van batejar amb el nom de “Salvà i Campillo”, en honor al precursor del telègraf. Sense dubte tot un encert si tenim en compte que recentment el comitè d'història de l’IEEE ha decidit distingir el telègraf elèctric del Dr. Salvà i Campillo com a fita històrica mundial en el món de l’enginyeria (milestone), situant el nom del doctor català al costat del de Benjamin Franklin, inventor del parallamps, o del de Alessandro Volta, de la pila elèctrica. Actualment es lliuren dos premis Salvà i Campillo: a la Personalitat destacada i a l’Emprenedoria.

Amb la incorporació del col·lectiu d’Enginyeria Informàtica en l’organització de la Nit, s’amplia el nombre de guardons amb els premis Alan Turing (pare de la informàtica moderna) que reconeixen el Compromís Social i el CIO destacat. Aquest darrer premi canvia de nom a la 25a edició en honor a Joan Clarke, mà dreta de Turing.

Finalment, l’any 2017, es crea el premi a la Comunicació i divulgació de les TIC, que juntament amb el Premi d’Honor, configuren el total de guardons lliurats durant la cerimònia.

Històric de premiats

>>Veure històric de premiats

Convocatòria 29a edició

L’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat), i el Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, convoquen enguany la 29a edició dels Premis de La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.

La convocatòria agrupa les següents categories:

 • Premi Salvà i Campillo a la Personalitat Destacada. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) que ha contribuït de manera notable a la potenciació o divulgació de l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit nacional o internacional.
 • Premi Salvà i Campillo a l’Emprenedoria. Reconeix la capacitat d’una persona a l’hora de posar en marxa una iniciativa empresarial innovadora a Catalunya en l'àmbit de l’Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Audiovisual o que es basi principalment en l’ús de les TIC, creada en els últims 5 anys.
 • Premi Joan Clarke al CIO Destacat. Reconeixement al/la CIO (Chief Information Officer / Chief Innovation Officer) que ha destacat per la seva tasca professional en l’àmbit estatal durant els darrers anys. Serà imprescindible la condició de CIO en l’organisme on desenvolupa la seva activitat, no només circumscrita a tasques de direcció de sistemes d’informació, sinó també en el desenvolupament de tasques d’estratègia tecnològica, transformació digital de la companyia i foment de la innovació.
 • Premi Alan Turing al Compromís Social. Reconeix la institució o la persona impulsora d'una iniciativa o projecte innovador en l’àmbit de les TIC, amb un impacte social positiu, que aporti valor a la societat en els àmbits de la ciutadania, el medi ambient, l’educació, la cultura o la integració social a Catalunya.
 • Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC. Reconeix al mitjà de comunicació (ràdio, televisió, premsa o Internet) d’àmbit nacional o internacional o al professional, que hagi destacat per la seva tasca de comunicació i divulgació de les TIC. El premi pot ser atorgat a un mitjà de comunicació en global, un espai en concret, una secció concreta o bé a un professional dels mitjans de comunicació.
 • Premi al Talent Jove. Aquest nou premi vol posar en valor la capacitat d'una persona o grup de persones, tots ells no majors de 35 anys, que hagin destacat per la seva activitat dins l'àmbit de les enginyeries TIC i que hagin tingut una repercussió destacada.
 • Premi d'Honor. Distingeix la personalitat pública o privada (institució o persona) amb una àmplia i destacada trajectòria professional relacionada amb l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació o l'Audiovisual en l'àmbit tècnic, acadèmic, empresarial o institucional dins l'Estat.

Bases de participació 29a edició

Les candidatures als diferents premis poden ser presentades per:

 • El propi interessat/da.
 • A proposta de les juntes de l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals i del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
 • A proposta d’associats a Telecos.cat i col·legiats al COEINF.
 • A proposta de les diferents universitats, patronals, associacions professionals, centres tecnològics i altres entitats vinculades al sector TIC.
 • En el cas del Premi a la Comunicació i Divulgació de les TIC, les candidatures podran ser presentades pel propi mitjà de comunicació.
 • Les candidatures només seran vàlides si van acompanyades del formulari oficial de presentació de les candidatures i d'una memòria escrita, en paper i/o format electrònic, on constin les dades personals i el currículum del candidat/a, així com els mèrits que presenta per ser mereixedor/a del guardó, especificant a quina de les categories es presenta. Es podran presentar en qualsevol de les llengües cooficials a l'Estat espanyol, o bé en anglès o francès, preferentment per mitjà del correu electrònic comunicacio@lanit.cat o bé per correu postal a l'atenció de:
  La Nit 2024
  Plaça Ramon Berenguer el Gran, 1. Entresòl dret.- 08002 Barcelona
  e-mail: comunicacio@lanit.cat
 • El Jurat podrà declarar desert algun dels premis si ho estima convenient.
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 1 de febrer de 2024 (inclòs).
 • El 15 de febrer de 2024 els membres del jurat rebran totes les candidatures per explorar-ne els mèrits de cadascuna.
 • El 22 de febrer de 2024 els membres del jurat es reuniran per fer-ne la votació. Els resultats seran guardats en secret fins a la cerimònia de lliurament.
 • Els premis no tenen cap mena de dotació econòmica.

Nota: La presentació de les candidatures als Premis de la Nit pressuposa l'acceptació d’aquestes bases.

Jurat 29a edició

El Jurat està format per membres de les juntes de l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals i del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, així com per persones representatives del sector. Les seves decisions seran inapel·lables i es faran públiques durant la vetllada de la 29a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, el 20 de març de 2024.

 • Gonçal Bonhomme, president de Telecos.cat
 • Karina Gibert, degana del COEINF

 

 • Pilar Conesa, fundadora i CEO d'Anteverti
 • Antoni Elias, catedràtic de la UPC
 • Màrius Gómez, vicedegà de Presidència del COEINF
 • Catalina Grimalt, subdirectora general d'Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona i vicepresidenta del Consell de CIOs de Catalunya (CIOs.cat)
 • Montserrat Guàrdia, presidenta del Consell Social de la UPC
 • Ramon López de Mántaras, professor d'investigació i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC
 • Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciativa Barcelona Open Data
 • Anna M. Sánchez, vicepresidenta de Telecos.cat
 • Teresa Serra, fundadora i consellera de TESEM
 • Juan Pablo Peñarrubia, vicepresident del Consell de Col·legis Oficials en Informàtica d’Espanya
 • Mònica Roca i Aparici, fundadora i directora general d’isardSAT group
 • Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)

Inscripció

Si voleu presentar alguna candidatura als premis de la 29a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica podeu enviar-la a: comunicacio@lanit.cat. Les candidatures només seran vàlides si van acompanyades del formulari de presentació de les candidatures als premis que podeu descarregar-vos aquí, i d'una memòria escrita, en paper i/o format electrònic, on constin les dades personals i el currículum del candidat/a, així com els mèrits que presenta per ser mereixedor/a del guardó, especificant a quina de les categories es presenta.

info@lanit.cat

TRIESPAIS EVENTS, ESPAIS i VIATGES SL | NIF: B67201319 | c/ Balmes 414-416-Àtic-1 Barcelona 08022 | -info@lanit.cat | Tel +34 619 287 639

0.0.1.44